Vragen over warmterekening

Hoe werkt de warmterekening?

Klanten van een warmtenet ontvangen jaarlijks een afrekening met het overzicht van het verbruik over het afgelopen jaar. Op basis daarvan wordt ingeschat wat het verbruik het komende jaar zal zijn.
Daarna wordt maandelijks 1/12 deel via een voorschotbedrag in rekening gebracht. Elke maand ontvangen de klanten een overzicht van het verbruik in de afgelopen maand, zodat duidelijk zichtbaar is of de voorschotbedragen in de pas lopen met het bedrag dat is ingeschat. Dat voorkomt dat er aan het eind van de periode moet worden bijbetaald.
Op het maandelijks overzicht is ook te zien wat het verbruik vorig jaar was en hoe het verbruik is in vergelijking met soortelijke woningen. Per woning zijn er uiteraard verschillen mogelijk die logisch zijn. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat in een woning woont. Dat is een reden dat er bijvoorbeeld meer warmte wordt gebruikt voor douchen.
Het staat klanten vrij om het voorschotbedrag naar boven of beneden bij te stellen. Sommige klanten vinden het prettig aan het eind van de periode iets terug te krijgen.

Vragen over het maandelijkse voorschotbedrag

Hoe werkt het maandelijks voorschotbedrag?

Het voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op de vaste kosten van het warmtenet en het (variabele) verbruik van een gemiddeld gezin in een soortgelijk woningtype. Na het eerste jaar wordt voorshotbedrag afgestemd op het feitelijke verbruik. Het voorschotbedrag is elke maand gelijk: in de zomer en in de winter. Ook al verbruikt u in de winter meer dan in de zomer. Na 12 maanden ontvangt de klant een gespecificeerde jaarrekening, waarop zichtbaar is of de klant geld terugkrijgt of dat de klant moet bijbetalen.

De tarieven voor warmte staan altijd vast, gedurende een kalenderjaar.