Vragen over aansluitingen m.b.t. uw woning of tuin

Wat betekent een nieuwe warmtenetaansluiting voor mijn woning?

Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens wordt een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aangelegd. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, de bestaande binneninstallatie, bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming, blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar als die te klein is, kan het ook op de plaats van de cv-ketel of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap.

Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn huis?

Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er komt wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmteafleverset geplaatst wordt. De monteurs kijken met u naar een geschikte locatie voor de warmteafleverset en de leiding. Als dat mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een leiding die ondergronds door de fundering gaat en pas naar bovengronds komt op de plek waar de warmteafleverset komt. Of de leiding gaat door een bestaande koof of afwerking door de woning, als de warmteafleverset niet in de buurt van de voordeur kan worden geplaatst. Plaatsing is alleen mogelijk met volledige toestemming van de woningeigenaar.

Als een huis volledig aardgasvrij wordt maakt, moet misschien ook het kooktoestel worden vervangen door een inductiekookplaat of keramische kookplaat. Daarnaast moet de gasmeter en het leidingwerk worden verwijderd.

Werkt mijn huidige installatie nog wel met een warmteafleverset?

In vrijwel alle gevallen blijft deze net zo werken zoals het deed. De warmteafleverset heeft namelijk exact dezelfde werking als een huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan de verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor het warme tapwater. U hoeft dus niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten.

In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmteafleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Voordat een warmtenet wordt aangesloten, komt een monteur ter plekke de situatie bekijken: een schouwing. Dat is een belangrijk bezoek, omdat het misverstanden en teleurstellingen voorkomt.

Zijn er leidingen zichtbaar?

Wat er van de leidingen zichtbaar wordt, hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouwing. Er is vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden en belangrijk is om te weten dat alleen iets wordt geïnstalleerd na uw uitdrukkelijke toestemming.

Moet de tuin worden open gegraven?

In de meeste gevallen is het mogelijk de leiding onder het pad naar de voordeur te leggen. Daarvoor moeten de stenen eruit, maar kan goed worden hersteld. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld door een bloemenperk of een grasveld, dat ook goed te herstellen is. Er worden geen leidingen onder een boom worden gelegd en bomen worden niet voor de aanleg weggehaald. Het is soms ook mogelijk de leiding ondergronds te persen. Dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.

Ontstaat er schade aan de tuin door de hitte van de leidingen?

Nee, de leidingen van een warmtenet zijn daarvoor te goed geïsoleerd. Ter vergelijking, ondergrondse stroomkabels voor laagstroom geven meer warmte af dan de warmtenetleidingen.

Vragen over de kosten

Wat zijn de kosten van een nieuwe warmtenetaansluiting?

Elke wijk of buurt die wij aansluiten krijgt een aanbod op maat. Dat is op basis van de aansluitkosten, want elke wijk is weer anders. In de regel zijn huizen die verder van de weg af liggen of allemaal anders zijn aanzienlijk duurder dan allemaal dezelfde rijtjeswoningen zonder oprit. Ook is het afhankelijk van extra subsidiëring vanuit de overheid en de kosten van het materiaal van de leidingen. Zodra in een wijk of buurt plannen zijn voor een warmtenet, krijgen alle mogelijke deelnemers hiervoor een aanbieding met een kostenoverzicht. Pas als de warmtenetaansluiting wordt opgeleverd wordt de factuur toegestuurd. Er hoeft daarvoor niet vooraf te worden betaald.

Wanneer betaal ik voor de aansluitkosten?

Pas na oplevering van de werkende aansluiting op het warmtenet wordt er een factuur gestuurd met het verschuldigde bedrag van de aansluitkosten naar e-mailadres dat op de aansluitovereenkomst staat. De betaling vindt in één keer plaats. Vindt u het lastig om het hele bedrag in één keer te betalen? Dan kunt u overwegen om een lening met een lage rente af te sluiten bij het Warmtefonds, die u dan over een bepaalde termijn kunt aflossen.

Kan ik subsidie krijgen op mijn aansluiting?

Ja. Vanuit de Rijksoverheid zijn er een subsidiemogelijkheden om aan te sluiten op het warmtenet. De subsidiemogelijkheden verschillen per jaar en per plaats en soms ook per wijk. Tijdens de offertefase om aan te sluiten op een warmtenet, kunt u daarover actuele informatie krijgen.

Is er een bepaalde minimale looptijd voor nieuwe aansluitingen?

Er zijn twee verschillende overeenkomsten.
Allereerst de aansluitovereenkomst, die omvat het realiseren van de aansluiting op het warmtenet. U betaalt daarvoor bij oplevering van de aansluiting. Komt er een nieuwe bewoner in de woning? Dan betaalt hij/zij niets voor de aansluiting, omdat deze er al ligt.
De tweede overeenkomst is de leveringsovereenkomst. Dat is het feitelijke contract dat u met het warmtebedrijf heeft voor de warmtelevering. Deze is maandelijks opzegbaar en heeft geen minimale contractduur. Om een woning van het warmtenet af te sluiten, zijn er wel kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Immers, het leidingennetwerk en de warmteafleverset moeten worden verwijderd. Deze kosten die hiervoor mogen worden berekend, zijn wettelijk gemaximeerd. U kunt deze terugvinden op de website van de ACM.

Vragen over de aansluitovereenkomst of voorwaarden

Is de aansluitovereenkomst hetzelfde als de leveringsovereenkomst?

Nee. De aansluitovereenkomst heeft alleen betrekking op de aansluiting op het warmtenet zelf en de daarvoor benodigde leiding die over uw perceel loopt naar de warmteafleverset in uw woning. De kosten hiervoor zijn eenmalig. Bij een overdracht naar een nieuwe eigenaar blijft de aansluitovereenkomst van kracht: het Warmtebedrijf blijft eigenaar van de leiding en de warmteafleverset.

De leveringsovereenkomst betreft de warmtelevering aan de woning. Betaling vindt plaats op basis van een maandelijks voorschotbedrag en een jaarafrekening aan het einde van het contractjaar. Het is bovendien maandelijks opzegbaar.

Ik kan mij niet vinden de manier waarop aansluiting wordt voorgesteld. Kan ik van het contract af?

Ja, dat kan. Bovendien is het kosteloos. In de aansluitovereenkomst is expliciet beschreven dat u zowel tijdens als in de 14 dagen na de schouwing uw bezwaar kenbaar kunt maken. Als de voorgestelde oplossing voor één of beide partijen toch niet passend is, wordt aansluitovereenkomst ontbonden.

Wat gebeurt er in het geval van tussentijds overlijden of een verhuizing?

Hiervoor geldt de bestaande wetgeving op het gebied van lopende overeenkomsten in het erfrecht bij het overlijden van de aanvrager. In het geval van een verhuizing waarbij het eigenaarschap van het perceel wijzigt geldt artikel 3.3 van de aansluitovereenkomst.

Vragen over een buurtwarmtenet

Wat is een buurtwarmtenet?

Een buurtwarmtenet is een secundair warmtenet speciaal voor aansluitingen op woonhuizen of voor kleine lokale zakelijke afnemers zoals een tandartspraktijk. De hoofdleiding levert haar warmte aan een zogenaamd WOS-huisje (WarmteOverdracht Station) die deze in het buurtwarmtenet in omloop brengt. Deze buurtwarmtenetten kunnen alleen gerealiseerd worden als er genoeg deelnemers in de straat of buurt zijn, in de regel is dit 70% van de aanwezige woningen. Halen we dat percentage? Dan leggen we het buurtwarmtenet in de straat aan en sluiten we geïnteresseerde aangrenzende woningen worden één voor één aan.

Aansluiten is geen verplichting. Houdt u er wel rekening mee dat t.z.t. het aardgasnet afgesloten wordt en u op één van de duurzame alternatieven moet overstappen.

Waarom moet 70% deelnemen?

De aanleg van buurtwarmtenetten wordt niet vanuit de overheid gedaan, maar vanuit warmtebedrijven. Dat is kostbaar. Het betreft materiaal en arbeid omdat er graaf- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De warmtebedrijven moeten de kosten van de aanleg financieren, gedurende de hele tijd dat er nog geen warmte geleverd wordt. Bovendien zijn er ook kosten verbonden aan onderhoud, wettelijk verplichte back-up voorzieningen en dergelijke. Als er te weinig mensen meedoen in een bepaald gebied, is de aanleg niet rendabel te krijgen.
In de regel is 70% in een buurt of straat genoeg om het financiële plaatje rond te krijgen. Niet iedereen hoeft daardoor dus mee te doen, er is ook geen aansluitverplichting.

Kan ik ook later aansluiten?

Als er een buurtwarmtenet is aangelegd, kan ook daarna nog worden aangesloten. Dat is echter niet aan te raden.

– Er is 70% deelname nodig. Als dat percentage niet wordt behaald bestaat de kans dat er geen warmtenet wordt aangelegd.
– Later aansluiten is aanzienlijk duurder. De straat is immers alweer dichtgemaakt en moet speciaal voor één aansluiting weer opengegraven worden.
– De mogelijkheid om later aan te sluiten is afhankelijk van de planning van aannemers. Losse aansluitingen zullen meestal moeten wachten tot er een gaatje in de planning is.

Ik zie op de kaart dat het warmtenet langs mijn woning loopt. Kan ik aansluiten?

Dat is volledig afhankelijk of het de leiding van het hoofdwarmtenet (primair) betreft of de leiding van het buurtwarmtenet (secundair). Consumenten kunnen niet direct aansluiten op de hoofdleiding, daarvoor zijn zowel de temperatuur en de druk te hoog. Voor zakelijke grootverbruikers kan dit wel, maar wel met een aangepaste grotere installatie. Als er een buurtwarmtenet langs uw woning ligt kunt u wel aansluiten, houdt u dan wel rekening met de aanlegkosten die met een aansluiting gemoeid zijn. De termijn waarop u kunt aansluiten is volledig afhankelijk van de planning van onze aannemer. Om de kosten te beperken en tijd beschikbaar te krijgen bij de aannemers, zullen nieuwe aansluitingen per groep en niet individueel worden georganiseerd.

Verandert de straat straks in een bouwput?

Een warmtenet is een nieuwe infrastructuur die nog niet in de grond ligt. Die moet wel eerst aangelegd worden voordat er warmte geleverd kan worden. Bij de aanleg wordt er rekening mee gehouden dat alle woningen en aangrenzende bedrijven bereikbaar blijven. Aanleg wordt afgestemd met de gemeente en bijv. andere netbeheerders.