Algemene klantvragen

Kan ik de warmteafleverset overnemen?

De warmteafleverset is eigendom van het warmtebedrijf. Voor service, onderhoud en vervanging betaalt u maandelijks een bedrijf via uw voorschot. De warmteafleverset kan geen eidendom van een klant worden. Het warmtebedrijf is verplicht de set in eigendom te houden om technische en veiligheidsredenen. Een slecht functionerende warmteafleverset kan gevolgen hebben voor de werking van het warmtenet.

Zijn de slimme warmtemeters vrij van meetfouten?

Tot op heden zijn er bij slimme meters voor warmte geen meetfouten vastgesteld. Toch is ook een slimme meter ’techniek’, en ook een slimme meter kan kapot gaan. Daarom wordt in een landelijke meterpool steeksproefsgewijs geijkt. De beschreven meetfouten door slimme meters gelden dus voor slimme gas- en elektriciteitsmeters, maar zijn bij slimme warmtemeters niet aan de orde.