Nederland warm zonder aardgas.

We zijn in Nederland gewend om onze woonkamer en het water in de keuken en badkamer te verwarmen met aardgas, een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen veroorzaken CO2, een broeikasgas dat klimaatverandering in gang zet.

Het kan gelukkig anders, bijvoorbeeld omdat er elders al warmte is geproduceerd, die je kunt gebruiken. Zo kan de restwarmte die bijvoorbeeld een datacenter, elektriciteitscentrales of de industrie hebben, prima worden benut in een warmtenet voor de verwarming van woningen of bedrijven. Ook kun je voor fossielvrije warmte bijvoorbeeld denken aan aardwarmte, biogrondstoffen of warmte uit afvalwater of zelfs oppervlakte water. Maak je gebruik van deze fossielvrije warmte? Dan ben je in een klap duurzaam en aardgasvrij! Een warmtenet is een mogelijkheid om van deze soorten warmte gebruik te kunnen maken.

Schrijf je in

Warmte met elkaar - warmtenetten

Hoe werkt een warmtenet?

Een slim groen warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen waar heet water doorheen stroomt. Het netwerk bestaat uit een primair netwerk dat het water met hoge druk transporteert van de bron naar de wijk. Binnen de wijken is er een secundair netwerk dat de warmte aan woningen levert. De overgang van het primaire naar het secundaire net gebeurt in een warmte-overdrachtstation, herkenbaar als een huisje in de wijk. Het hete water is verwarmd met duurzame warmtebronnen en vervangt via een warmtewisselaar een cv-ketel op aardgas. 

De warmte wordt gemaakt met behulp van verschillende lokale bronnen. Daarbij kun je denken aan restwarmte uit de industrie en uit datacenters, lokale houtige biogrondstoffen, aardwarmte, zonne-energie en warmtepompen. Om aardwarmte als bron te kunnen gebruiken, is wel een groot warmtenet met veel afnemers nodig. Aardwarmte is namelijk een grote warmtebron die lokale afnemers nodig heeft.

Waarom een warmtenet?

Simpel: omdat we van het gas af moeten en een warmtenet is hiervoor een van de mogelijkheden. In de nieuwe duurzame wereld is geen plaats voor fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Fossiele brandstoffen veroorzaken de opwerking van het klimaat. De gaswinning in Groningen laat zien dat dit ook niet zonder problemen is en we willen voor ons aardgas ook niet langer afhankelijk zijn van vreemde mogendheden of schaarste op de wereldmarkt. Voldoende redenen om te kiezen voor een duurzame toekomst. In het Klimaatakkoord  hebben we afgesproken dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. We hebben tenslotte maar één planeet. 

Voordelen van een warmtenet

  • Warmtenetten zijn een duurzaam alternatief voor aardgas. De CO2-uitstoot van woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet is daardoor veel lager. 
  • Warmtenetten zijn veiliger dan aardgas. Er is geen cv-ketel nodig in huis waardoor er ook geen risico meer is op koolmonoxidevergiftiging. 
  • Een slim groen warmtenet is gemakkelijk aan te sluiten op alle gangbare installaties binnenshuis zoals verschillende typen radiatoren, luchtverwarming en vloerverwarming. 
  • De warmtewet biedt de gebruiker veel zekerheid. Een warmtebedrijf heeft leveringsplicht dus de gebruiker is verzekerd van warm water. Door het ‘Niet Meer Dan Anders-principe’ ben je voor warmte nooit duurder uit dan dat je gemiddeld voor aardgas zou betalen. 
  • De temperatuur in huis blijft hetzelfde als je gewend bent: via een thermostaat of door de verwarming aan te draaien. Je wooncomfort blijft dus zoals je gewend bent.

Nadelen van een warmtenet

  • De gasaansluitingen in huis verdwijnen. Kook je op gas? Dan zul je over moeten stappen op inductie. Een inductie-kookplaat is de meest energiezuinige elektrische keuze en kent veel voordelen ten opzichte van koken op gas.   
  • Het is even wennen: als je bent aangesloten op een warmtenet kun je niet kiezen uit leveranciers zoals bij elektriciteit en gas. Om ervoor te zorgen dat je als klant nooit teveel betaalt, is er de bescherming van de warmtewet. Je hebt wel een keuze om wel of niet aan te sluiten. Aansluiten is geen verplichting, maar je moet dan wel zelf op zoek naar een alternatief voor je cv-ketel en je warmwater voorziening.
  • Om het warmtenet aan te leggen en de woning aan te sluiten vinden er graafwerkzaamheden plaats.  Omdat de verwachting is dat overal in Nederland warmtenetten worden gerealiseerd, zal iedereen daarmee te maken krijgen. Voor zover mogelijk wordt altijd geprobeerd deze werkzaamheden te combineren met andere infrastructurele klussen, zoals vervanging van riolering en herinrichting van straten en wijken.
  • Bij een warmtenet kun je niet switchen tussen leveranciers, zoals je bijvoorbeeld wel kunt bij elektriciteit. Warmte is een lokaal product en als er meerdere leveranciers zouden moeten kunnen leveren op een relatief klein netwerk, wordt al die administratieve rompslomp te duur. Daarvoor in de plaats is er een wettelijke bescherming die ervoor zorgt dat de klanten een redelijke prijs betalen. De wet bepaalt een maximum prijs en een maximum rendement dat leveranciers mogen behalen.
Warmte met elkaar - warmtenetten

Aanvullende vragen?

Heb je vragen over wat een warmtenet is of wil je meer weten? We hebben de veelgestelde vragen vast voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet bij? Bekijk dan alle veelgestelde vragen hier of neem contact met ons op en stuur je vraag naar  info@warmtemetelkaar.nl

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Een open netwerk heeft een “bronnenstrategie”, waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan