Een warmtenet maakt het je gemakkelijk

Van het aardgas af. Dat gaat gebeuren, dat zul je al wel gehoord hebben, maar hoe dan? Waar begin je? Als het gaat over de energietransitie, gaat het meestal over energie besparen, door isolatie van vloer, glas en dak. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar je wordt er niet aardgasvrij van. Om aardgasvrij te worden moet je voor het gebruik van aardgas een alternatief vinden. Aardgas gebruik je in huis voor verwarming van de woning en voor verwarming van het water voor bijvoorbeeld de afwas of om te kunnen douchen.

Als je de aardgasketel van de CV installatie gaat vervangen, kun je kiezen uit 2 alternatieven: een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Een warmtenetaansluiting is een eenvoudig systeem en er zijn minder voorwaarden om toe te kunnen passen. De overstap van aardgas naar een warmtenet kun je maken in 3 simpele stappen!

Drie stappen naar aardgasvrij

Stap 1

Informatie inwinnen

Een goede keuze begint bij goede informatie. Dat begint bij de kwaliteit van je huis. Hoe goed of beperkt is je huis geïsoleerd?

Als je voor de aansluiting op het warmtenet kiest, heeft je  installatie  geen aanpassing nodig en isolerende maatregelen zijn geen voorwaarde om te kunnen aansluiten. Hoe meer je isoleert, hoe minder energiekosten je hebt. Isoleren is dus fijn voor je portemonnee, maar geen voorwaarde om aan te kunnen sluiten. Isoleren kan ook nadat je aardgasvrij geworden bent.

Als je voor de optie warmtepomp wilt kiezen, moet je eerst laten onderzoeken of je woning daarvoor geschikt is. Dak, spouwmuren, glas en vloer moeten goed zijn geïsoleerd en soms is vloerverwarming nodig in plaats van radiatoren.

Welke informatie moet je nog meer verzamelen?

Ruimtebeslag

De cv-ketel wordt vervangen door een warmtepomp of door een warmteafleverset. Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Past een warmtepomp of de warmteafleverset op de plek van de cv-ketel of past hij misschien zelfs wel in de meterkast? Als je zou kiezen voor een warmtepomp moet je ook rekening houden met een boilervat. Waar kun je die plaatsen?

Geluid
Een warmtepomp veroorzaakt geluid. Als je nadenkt over de plek waar je de warmtepomp installeert, is het goed om dat te weten omdat je kunt afwegen of er risico is dat daar geluidsoverlast door ontstaat.

Elektriciteitsverbruik
Een warmtempomp kost elektriciteit. Het is goed om daar vooraf inzage in te krijgen. Vooral als je erover denkt om zonnepanelen te gaan installeren is dat goed om te weten bij de berekening
van hoeveel er nodig zijn. Daarna ontstaat de vraag: is er voldoende
ruimte op het dak om het benodigde aantal te kunnen plaatsen.

Wat is de elektrische aansluiting van je woning?
Als je gaat koken op inductie in plaats van op aardgas betekent dat misschien iets voor de elektrische aansluiting. Voor veel inductiekookplaten is een 2-fasen aansluiting voldoende, maar
voor een kookplaat met 5 of meer kookzones of met downdraft-afzuiging heb je een 3-fasen aansluiting nodig

Stap 2

Kosten inzichtelijk

Om woningen aardgasvrij te maken, zijn er kosten. Of het nu gaat om de aanschaf van een warmtepomp of de aansluiting op een warmtenet. De overheid stimuleert het aansluiten op een warmtenet of investeren in een warmtepomp door het geven van subsidies.

Een eigenaar van een woning of appartement kan ISDE subsidie aanvragen voor de aansluiting op het warmtenet, dit is maximaal € 3.325 per woning (bedrag 2023). Vanaf november 2022 biedt de overheid een energiebespaarlening tegen 0% rente. Je kunt dus “gratis” geld lenen om de overstap mogelijk te maken en de lening afbetalen met de besparing op je energiekosten.
Ook voor een warmtepomp is subsidie beschikbaar. Het bedrag is afhankelijk van het type warmtepomp. Let daarbij wel op de voorwaarden (typen en installatie).

Tarieven
Klanten van warmte betalen maandelijks een bedrag voor het gebruik van het systeem en de verbruikskosten.
De kosten van het systeem zijn vaste kosten en de verbruikskosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid warmte die wordt verbruikt en door de meter wordt vastgesteld. De maandelijkse kosten die je betaalt betreffen ook de kosten van service, onderhoud en reparatie. Je komt dus nooit meer voor verrassingen te staan.

Als klant van warmte kun je niet wisselen van leverancier. Daarvoor in de plaats genieten klanten van warmte de bescherming van de warmtewet. Zo wordt een betrouwbare levering gegarandeerd, een redelijke prijs voorgeschreven en bepaald op welke service je allemaal recht hebt.
De Warmtewet bepaalt de maximale tarieven en warmteleveranciers
mogen minder in rekening brengen. Minder mag wel, meer niet. In 2023 geldt ook een prijsplafond voor warmte.

Als je kiest voor een warmtepomp, moet je er vanaf het begin rekening mee houden dat je die na 10 of 15 jaar zal moeten vervangen. Ook is  jaarlijks onderhoud nodig en de kosten van reparatie en vervanging van onderdelen zijn ook voor eigen rekening. Een warmtepomp kost ook veel elektriciteit. Dat betekent een hogere elektriciteitsrekening of een extra investering in 9 tot 10 extra zonnepanelen, een  omvormer en kosten voor de installatie. Er is sprake van dat in de toekomst de zgn. “salderingsregeling” zal worden afgebouwd. Dat betekent dat de opbrengst van de extra panelen beduidend lager zal worden.

Wil je een overzicht maken van kosten om een vergelijking te maken. Klik hier voor een overzichtslijstje. De bedragen kun je invullen door offertes te vragen, en je eigen tarieven voor elektriciteitsverbruik in te vullen.

 

Stap 3

Keuze maken

Heb je alles op een rij gezet? Voor en nadelen overwogen? Behalve de financiële vergelijking, zijn ook zaken als gemak en service belangrijk om af te wegen. Een warmtenet is een collectief systeem. Als er iets is, sta je er niet alleen voor. Volgens de warmtewet heb je bijvoorbeeld recht op vergoeding als een storing langer dan 8 uur duurt, of een vervangende warmtevoorzienig. Een hele geruststelling, toch?


voordelen van warmtenetten

Voordelen van een warmtenet:

  • Warmtenetten zijn een duurzaam alternatief voor aardgas. De CO2-uitstoot van woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet is daardoor veel lager. 
  • Warmtenetten zijn veiliger dan aardgas. Er is geen cv-ketel nodig in huis waardoor er ook geen risico meer is op koolmonoxidevergiftiging. 
  • Een slim groen warmtenet is gemakkelijk aan te sluiten op alle gangbare installaties binnenshuis zoals verschillende typen radiatoren, luchtverwarming en vloerverwarming. 
  • De warmtewet biedt de gebruiker veel zekerheid. Een warmtebedrijf heeft leveringsplicht dus de gebruiker is verzekerd van warm water. Door het ‘Niet Meer Dan Anders-principe’ ben je voor warmte nooit duurder uit dan dat je gemiddeld voor aardgas zou betalen. 
  • De temperatuur in huis blijft hetzelfde als je gewend bent: via een thermostaat of door de verwarming aan te draaien. Je wooncomfort blijft dus zoals je gewend bent.

Huurder

Ben je huurder? Dan is het de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar om ervoor te zorgen dat de woning aardgasvrij wordt gemaakt. Als je wilt weten welke keuze de eigenaar gaat maken en wanneer en wat dat betekent voor je huur, kun je met de verhuurder contact opnemen.

Vereniging van Eigenaren

Woon je in een appartement dat je eigendom is en ben je dus lid van een VVE? Dan kun je je vraag over aardgasvrij maken van het appartementencomplex stellen aan de VVE, want aardgasvrij maken van een appartementencomplex is een opdracht die een collectief belang vormt. Ook appartementencomplexen kunnen een aansluiting maken op een warmtenet. Daarvoor zijn net wat meer technische mogelijkheden dan voor een individuele woning.

Bij een individuele woning wordt de cv-ketel vervangen door een warmteafleverset. In de wijk komt dan een huisje te staan, met daarin een warmteoverdrachtstation ten behoeve van de hele wijk. Bij een appartementencomplex kan dat warmteoverdrachtstation vaak ook in het appartementencomplex in een technische ruimte komen. Dat maakt de aansluiting van een appartementencomplex dus net iets anders. Bij de wijkaanpak worden de VVE’s van die wijk natuurlijk ook uitgenodigd om te worden geïnformeerd en een keuze te maken. Door de technische andere situatie, zal het aanbod aan een VVE anders zijn dan het aanbod aan de individuele woningeigenaren.

Vergelijken?

Wil je de verschillende opties voor verduurzaming misschien vergelijken?

Valt je keuze op een warmtenet?

Dan is het slim om dat te melden bij je lokale warmtebedrijf. Zij kunnen je informeren over de plannen voor aanleg van het warmtenet in jouw wijk en als er veel animo in jouw wijk, kan de de planning wellicht versnellen.

aardgasvrij wonen

Aanvullende vragen?

De energietransitie is echt veelomvattend en misschien heb je een vraag. Er zijn misschien mensen die dezelfde vraag hadden, die vragen en antwoorden vind je op deze website. Heb je een specifieke vraag die er niet bij staat? Stel die dan vooral. We helpen je graag op je weg naar een nieuwe duurzame aardgasvrije verwarming van je woning.

Hoe worden de warmtetarieven berekend?

De hoogte van het warmtetarief hangt af van kosten met een opslag voor rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. Dit heet “kostprijsplus” De hoogte van het maximaal te behalen rendement wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Het staat warmtebedrijven vrij een lagere prijs te berekenen.

Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Kan een warmtebedrijf zomaar de tarieven verhogen?

Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

In uitzonderlijke situaties, zoals de energiecrisis van 2022, is het wettelijk toegestaan om de tarieven aan te passen, zolang het niet hoger wordt dan het ACM-maximumtarief.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?

Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruik en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten. Isolatie heeft bijvoorbeeld veel invloed op het warmteverbruik en dat kan zelfs binnen hetzelfde type woning erg verschillen afhankelijk van hoeveel investeringen de eigenaar gedaan heeft.

Wat is de prijsplafondregeling?

De Nederlandse overheid wil er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening zullen brengen. Dit geldt voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalt het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven.

Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit komt overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers. Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalt de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht.
De prijsplafond regeling geldt voor kleinverbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan