Voor bedrijven is de overstap naar een warmtenet niet alleen een milieubewuste keuze, maar ook een noodzakelijke stap om te voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland een geldig energielabel hebben dat overeenkomt met maximaal 225 kWh primair fossiel energiegebruik per m² per jaar, wat neerkomt op een C-label voor gebouwen die alleen een kantoorfunctie hebben.

Door over te stappen op een warmtenet kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie verhogen en voldoen aan deze nieuwe regelgeving, terwijl ze tegelijkertijd hun CO2-voetafdruk verminderen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

warmtenet-aansluiting-bedrijf

Waarom overstappen op warmtenet?

Het overstappen op een warmtenetaansluiting kan voor bedrijven om verschillende redenen gunstig zijn. Allereerst maken warmtenetten gebruik van duurzame warmtebronnen of restwarmte die lokaal beschikbaar is. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en dat draagt bij aan verduurzaming van je bedrijf.

Daarnaast kun je op lange termijn kostenbesparen. De kosten van warmte via het warmtenet liggen namelijk lager dan de kosten van traditionele verwarmingssystemen. Warmte afnemen voor verwarming is ook een efficiëntere manier van energiegebruik. Dat is goed voor het klimaat en voor je portemonnee.

Cv-ketel aan vervanging toe?

Het ideale moment voor overstappen op een duurzame warmte installatie! Twijfel je als bedrijf of investeren in een nieuwe cv-ketel nog wel een goed idee is? Neem dan gerust contact op met je lokale warmtebedrijf om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht liggen er al plannen voor een warmtenet in omgeving van je bedrijf of is aansluiting op het warmtenet zelfs al direct mogelijk.

warmtenetten-voor-bedrijven

WKO of warmteaansluiting?

Je hebt besloten om over te stappen op een duurzame warmteoplossing. Ga je voor een Warmte-Koude Opslag (WKO) of een aansluiting op het warmtenet? We leggen het verschil aan je uit.

Een WKO levert zowel warmte als koude. De balans tussen warmte en kou moet altijd goed zijn anders ontstaat er disbalans en verlies van comfort. Via een WKO zijn de verbruikskosten lager, daarom lijkt een WKO misschien op het eerste gezicht een goedkope oplossing. Maar de kosten voor onderhoud en reparatie kunnen een stuk hoger uitvallen dan bij een aansluiting op het warmtenet. Een warmtenet daarentegen is eenvoudiger omdat warmte en koude gescheiden systemen zijn. Dat leidt tot lagere aansluitkosten voor een warmtenet en minder risico’s van storing voor de gebruiker.

Tel daarbij op het maatschappelijk belang om het elektriciteitsnet niet onnodig te belasten en de conclusie wordt duidelijk. Bij de keuze voor WKO of een aansluiting op het warmtenet, is deze laatste optie voor bedrijven de meest aantrekkelijke, tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Besparen op de kosten

Een aansluiting op een warmtenet is in eerste instantie een investering, maar biedt op lange termijn aanzienlijke financiële voordelen. Dit komt doordat de kosten van warmte in een warmtenet lager zijn dan de kosten van gas, maar ook omdat de kosten lager uitvallen dan die van alternatieve duurzame systemen.

Warmte is een heel efficiënte manier om je bedrijf te verwarmen. Het is duurzaam, verlaagt de CO2, verduurzaamt je bedrijf, en omdat het een collectief systeem is heeft een individuele gebruiker geen ongeplande kosten meer voor vervanging of reparatie.

Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan