Warmtenet voor projectontwikkelaars

De doelstelling uit het klimaatakkoord is duidelijk. We moeten zoveel mogelijk het gebruik van fossiele energie verminderen om de klimaatverandering op aarde tegen te gaan. Om deze wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen, is het noodzakelijk dat we in Nederland omschakelen naar duurzame energie.

Maar hoe verwarm je woningen, kantoren en winkels dan? Een warmtenet is voor projectontwikkelaars een heel interessante optie. Het biedt namelijk enorm veel voordelen.

Warmtenetten voor projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar aansluiten op het warmtenet

Bij een investering kijk je naar de lange en korte termijn, naar kosten in de vorm van tijd en geld en naar toekomstige en onvoorziene extra uitgaven. Een warmtenetaansluiting is de meest stabiele, zorgeloze en meest comfortabele oplossing: een woning wordt namelijk alleen voorzien van een warmte-afleverset. Verder geen gedoe. Het warmtebedrijf verzorgt de benodigde infrastructuur: van aanleg tot en met onderhoud, service en vervanging.

Dat is dus heel anders dan bij een wko/warmtepomp. Dan krijgt de eigenaar of gebruiker te maken met veel extra en onverwachte kosten. Extra zonnepanelen bijvoorbeeld, of aparte installateurs en onderhoudsmonteurs. Ook onzekere regelingen zoals die in elektriciteitscontracten of bij de salderingsregeling maken de kosten voor een dergelijke installatie onzeker. Het zijn factoren om mee te wegen bij de keuze omdat klanten hiermee te maken krijgen en vragen zullen gaan stellen.

duurzaam verwarmen projectontwikkelaars

De voordelen voor projectontwikkelaars

  • Tijd is geld. Hoe sneller een project foutloos gerealiseerd is, hoe beter. Een warmtenet aansluiten in projecten vergt minder techniek in de woningen en ook minder technici en materialen of apparatuur die hiervoor nodig zijn.
  • Uitstekende energieprestatie: De EMG verklaring van slimme groene warmtenetten met duurzame bronnen is hoog, wel 85% of meer!
  • Ruimtebesparing: De warmte-afleverset is erg klein, deze past makkelijk in de meterkast. Er is verder geen extra apparatuur of boilervat nodig, want de warmte is ook voor het tapwater direct beschikbaar.
  • Gemak: Een warmtenet is technisch eenvoudig. Dat voorkomt vragen aan de beheerder van de installatie.
  • Goedkoop in onderhoud: Voor de eigenaar van het vastgoed of de installatie is het goedkoop in het onderhoud, omdat dit wordt verzorgd door het warmtebedrijf.
  • Goede service: Een professioneel assetmanagement en vakkundig en adequaat opererend service team is 24/7 paraat is. Zowel voor de ontwikkelaar als de eindgebruiker.
zakelijk warmtenet projectontwikkelaars

Het warmtenet in de bouwfase

De warmte-afleverset wordt door het warmtebedrijf geplaatst en ook het onderhoud en later de vervanging worden door het warmtebedrijf verzorgd. Dat is allemaal bij de prijs inbegrepen. Dat maakt een warmte-aansluiting ook voor de bouwfase efficiënt. Eén partij die alles wat nodig is installeert en pas klaar is als het “werkt”. Er zijn ook geen extra zonnepanelen nodig om de warmte duurzaam te kunnen realiseren en zo heeft de gebruiker ook geen last van netcongestie en afbouw van de salderingsregeling.

Omdat de aanleg van een warmteaansluiting eigenlijk eenvoudig is, zijn ook de kosten overzichtelijk, zodat woningen toegankelijk blijven voor een brede doelgroep.

De koude oplossing

Naast warmte is er ook vraag naar koude. Wij adviseren daarvoor passieve koeling, gecombineerd met een airconditioning. De elektriciteitsvraag van de airco sluit perfect aan bij de zonnige omstandigheden die de vraag naar koude veroorzaakt. Zo blijven vraag en aanbod van warmte en koude bij elkaar, wordt onnodige belasting van het elektriciteitsnet voorkomen, zijn de kosten voor de gebruiker het laagst, is er geen risico dat er een disbalans ontstaat tussen de warmte en koudevraag en is het comfort voor de gebruiker in de zomer en in de winter optimaal.

Warmtenet aansluiting voor projectontwikkelaars

Aanvullende vragen?

Heb je vragen over wat een warmtenet is of wil je meer weten? We hebben de veelgestelde vragen vast voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet bij? Bekijk dan alle veelgestelde vragen hier of neem contact met ons op en stuur je vraag naar  info@warmtemetelkaar.nl

Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

Warmtenetten hebben een zogenaamde bronnenstrategie. Dat betekent dat het warmtenet gebruik maakt van verschillende duurzame warmtebronnen. In de zomer is een “kleine bron” voldoende en in een strenge winter moet er met een schaalbare bron extra worden verwarmd. In de loop van de tijd, als het warmtenet zich ontwikkeld worden nieuwe en duurzamere bronnen aangekoppeld terwijl minder duurzame bronnen afgeschaald worden. Welke bronnen worden ingezet, is overal anders, want deze is afhankelijk van de lokale mogelijkheden.

Waarom gebruiken jullie biomassa?

Een warmtenet heeft in de opstartfase een schaalbare bron met de wettelijk verplichte leveringszekerheid nodig. Zo’n schaalbare bron voor een warmtenet is in de opstartfase is eigenlijk vrijwel altijd biogrondstof of een installatie op aardgas. Een moderne biogrondstoffen installatie is tegenwoordig “hybride”, de installatie omvat onder andere ook zonnepanelen en een warmtepomp.

In Nederland is biomassa een gevoelig onderwerp na veel negatieve publiciteit. Maar andere duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld aquathermie en aardwarmte vergen investeringen van vele miljoenen. Dat zou voor afnemers bij een klein warmtenet gelijk leiden tot onbetaalbare warmte. Daarom gebruiken wordt de relatief goedkope biogrondstof gebruikt om het warmtenet te kunnen ontwikkelen. Als het warmtenet voldoende omvangrijk is geworden, kunnen die andere duurzame bronnen wel worden gebruikt, zonder dat klanten meer hoeven te betalen.

Verbranden jullie ook bomen bij de warmteopwekking?

De bio-energie installaties zijn NTA 8080-gecertificeerd. Dat houdt in dat ze alleen lokale biogrondstof gecertificeerd als “Better Biomass” worden gebruikt. Denk hierbij aan houtig snoeiafval, nat en uit elkaar gevallen hout, ziek hout, boomkluiten met wortels, hout dat verwrongen is door stormschade en schadelijke exoten. Materiaal dat zelfs ongeschikt is voor compost. Daar is in Nederland meer dan genoeg van. Veel materiaal is afkomstig van snoeiwerk langs wegen, spoorlijnen en openbaar groen. Ook kan biogrondstof uit bos afkomstig zijn. Daarvoor gelden strenge voorwaarden: er moet een beheerplan zijn, o.a. betreffende aanplant en er moet voldoende materiaal moet achterblijven t.b.v. de biodiversiteit.
Er is voldoende biogrondstof beschikbaar in Nederland, waardoor ook een deel daarvan nog wordt geexporteerd.

Is warmte wel echt lokaal?

Een warmtenet is echt een lokaal product waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale warmtebronnen. In verband met warmteverlies is het niet interessant voor warmtenetten om warmte over grote afstanden te transporteren.

Waarom gebruiken jullie geen waterstof?

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof moet worden “gemaakt” en dat kost energie. Het is daarom niet efficiënt om eerst van groene energie waterstof te maken en dan die te verbranden voor het maken van warmte. Dan kun je beter de groene energie gebruiken om een warmtepomp toe te passen, dat is een duurzamer vorm van energieverbruik. Waterstof productie is voor een warmtenet wel interessant, omdat bij de productie van waterstof restwarmte vrij komt. Die restwarmte kan wel worden gebruikt als bron voor warmte van een warmtenet.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan