Blokverwarming is een efficiënte manier om meerdere woningen of gebouwen in een blok van warmte te voorzien. Dit systeem zorgt ervoor dat warmte centraal wordt opgewekt en vervolgens verdeeld naar de aangesloten woningen. In deze blog leggen we uit wat blokverwarming precies is, hoe het werkt, en wat de voor- en nadelen zijn. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van duurzame blokverwarming met behulp van een warmtenet.

Wat is blokverwarming?

Blokverwarming is een verwarmingssysteem waarbij meerdere woningen of appartementen in een gebouw of wijk centraal verwarmd worden. In plaats van dat elke woning een eigen cv-ketel heeft, wordt de warmte centraal opgewekt en gedistribueerd naar de aangesloten woningen. Dit gebeurt vaak via een centrale ketel of een warmtewisselaar die is aangesloten op een warmtenet. Blokverwarming is vooral te vinden in flatgebouwen, appartementencomplexen en soms in hele woonwijken.

Hoe werkt blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt warmte opgewekt in een centrale installatie, bijvoorbeeld een grote cv-ketel, een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Deze warmte wordt via leidingen getransporteerd naar de verschillende woningen. Elke woning heeft vervolgens een eigen aansluiting op deze leidingen, waardoor de bewoners individueel hun verwarming kunnen regelen.

Het systeem werkt doorgaans met een thermostaat in elke woning, zodat bewoners zelf de temperatuur kunnen aanpassen. De warmte wordt geleverd via radiatoren, vloerverwarming of een combinatie van beide. Omdat de warmte centraal wordt opgewekt, kan het systeem efficiënter zijn dan wanneer elke woning zijn eigen verwarmingsinstallatie heeft.

Duurzame blokverwarming met een warmtenet

Blokverwarming kan nog duurzamer worden door gebruik te maken van een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte transporteert van een centrale bron naar meerdere gebouwen. Deze warmte kan afkomstig zijn van verschillende duurzame bronnen, zoals restwarmte uit de industrie, geothermie of biomassa.

Door blokverwarming aan te sluiten op een warmtenet, kunnen we bij gebruik van duurzame warmtebronnen het gebruik van fossiele brandstoffen minimaliseren en de CO2-uitstoot verlagen. Bovendien biedt een warmtenet de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe duurzame warmtebronnen aan te sluiten, waardoor het systeem steeds groener wordt.

Voor- en nadelen van blokverwarming

Blokverwarming biedt verschillende voordelen en nadelen. Een van de voordelen is de efficiëntie: door centrale opwekking van warmte is blokverwarming vaak efficiënter dan individuele cv-ketels. Dit kan leiden tot kostenbesparing, omdat de installatie- en onderhoudskosten lager kunnen uitvallen doordat er maar één centrale installatie nodig is.

Daarnaast biedt blokverwarming ruimtebesparing, omdat bewoners geen ruimte hoeven te reserveren voor een eigen cv-ketel. Vooral in combinatie met een warmtenet kan blokverwarming bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot, wat het systeem duurzamer maakt.

Echter, er zijn ook nadelen. Bewoners zijn afhankelijk van de centrale installatie voor hun warmtevoorziening en bij centrale blokverwarming kunt je niet zelf de energieleverancier kiezen.