De energietransitie is in volle gang en aardgasvrij wonen komt steeds dichterbij. Als huiseigenaar moet je dan ook nadenken over een alternatief voor aardgas om je woning te verwarmen. Twee populaire opties zijn de warmtepomp en het warmtenet. Maar wat is nu de beste keuze voor jouw woning?

In deze blog bespreken we de voor- en nadelen van beide systemen, zodat je een goed onderbouwde keuze kunt maken. We kijken onder andere naar de kosten, het rendement, de installatie en de benodigde isolatie van je woning.

De warmtepomp als oplossing

Om over te kunnen schakelen naar een duurzame warmte, is het nodig dat alle oplossingen naast elkaar bestaan en de juiste oplossing voor de juiste toepassing wordt gekozen. Vaak kan een warmtepomp een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld in situaties dat:

  • Een woning al uitstekend is geïsoleerd, en
  • Er voldoende ruimte op het dak is om extra (9 of 10) zonnepanelen te kunnen plaatsen (dus bovenop de zonnepanelen die er al zijn voor het reguliere huishoudelijke elektriciteitsverbruik), en
  • Er een batterij kan worden geïnstalleerd om de zonnestroom van overdag te gebruiken voor de warmtepomp ’s avonds, en
  • Er voldoende budget wordt gereserveerd voor jaarlijks onderhoud en vervanging van de warmtepomp en panelen over 15 of 20 jaar.

Het alternatief: een aansluiting op het warmtenet

Voor heel veel situaties zal een warmtenet een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld bij woningen met een beperktere isolatie, waar geen ruimte is op dak voor extra zonnepanelen, waar het budget beperkt is of waar de huiseigenaar gewoon opziet tegen alle rompslomp.

Een aansluiting op een warmtenet is namelijk een collectief systeem, wat betekent dat heel veel werk en zorgen uit handen wordt genomen. Een warmtenet aansluiting is een eenmalige investering. De cv-ketel wordt vervangen. De bestaande verwarmingsinstallatie kan in gebruik blijven. Er zijn geen extra eisen om te moeten isoleren:

  • Geen extra investering in zonnepanelen
  • Geen onverwachte uitgaven voor reparatie en vervanging
  • Kosten voor service en onderhoud zijn inclusief.

Kortom: je bent in een keer klaar en hebt er geen omkijken meer naar.

Wat zijn de verschillen tussen een warmtenet en waterpomp?

Een warmtenet en warmtepomp werken anders en dat maakt vergelijken natuurlijk lastig. We zetten hier wat verschillen onder elkaar.

Contactformulier

Warmtenet

Warmtepomp

Duurzaamheid
85 – 90% CO2-reductie
u003c 40% CO2-reductie

De energie waarmee warmte wordt gemaakt is voor minimaal 85% duurzaam. Door over te schakelen van aardgas naar duurzame warmte, help je mee om 85% van jouw carbon footprint voor warmte te besparen

In 2022 was 40% van alle stroom die in Nederland wordt gebruikt duurzaam opgewekt met zon en wind. Als je dus voor een warmtepomp gebruik maakt van het elektriciteitsnet, is de warmte van een warmtepomp voor 40% duurzaam. De elektriciteit uit je zonnepanelen mag je eigenlijk niet meerekenen, omdat je warmte meestal gebruikt op het moment dat de zon niet schijnt: ’s avonds en in de winter.

Electriciteitsgebruik
Geen extra belasting
Zeer belastend

Doordat we overschakelen van fossiele energie naar duurzaam, is er een enorme vraag naar elektriciteit aan het ontstaan. Het elektriciteitsnet is overbelast. Daar wordt hard aan gewerkt, maar het kan het tempo van overschakelen niet volgen. Een warmtenet genereert geen extra hoge elektriciteitsvraag en helpt dus deze overbelasting van het elektriciteitsnet te beperken.

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit. Ook al heb je extra zonnepanelen geïnstalleerd, maakt een warmtepomp gebruik van het elektriciteitsnet. Meestal heb je warmte nodig op het moment dat de zon niet schijnt: ’s avonds en in de winter. Een warmtepomp belast daarom het elektriciteitsnet.

Temperatuur
Altijd comfortabel warm
Voldoende warm mits

Een warmtenet levert warmte op een temperatuur waarmee alle typen woningen kunnen worden verwarmd. Je betaalt voor het gebruik van de energie, dus als je een minder goed geïsoleerd huis hebt, gebruik je meer, maar je woning is wel comfortabel warm.

Om het comfortabel warm te hebben bij gebruik van een warmtepomp, moet een woning goed zijn geïsoleerd en mogelijk moeten ook de radiatoren worden vervangen door een systeem van vloerverwarming. Voor een lagere temperatuur is namelijk een betere distributie van de warmte nodig.

Mate van service
Volledig
Geen

Een warmtenet aansluiting omvat een full service voor onderhoud en reparatie. De warmtewet heeft als regel gesteld dat een storing binnen 8 uur moet worden opgelost, zo niet ontvangt u compensatie.

Een warmtepomp is een technisch onderdeel en dat vergt onderhoud, service, reparatie. Mocht een onderdeel kapot gaan, blijft de woning koud en afhankelijk van de installatie wordt ook het water niet meer warm. Je bent als eigenaar van een warmtepomp afhankelijk van de installateur en zijn voorraad reserve onderdelen hoe snel dat probleem wordt opgelost.

Kosten
Jaar vast
Onzeker

De kosten voor warmte via een warmtenet worden jaarlijks vastgesteld. De warmteleverancier mag niet zomaar een prijs vragen. De maximale tarieven worden vastgesteld door de ACM en ook de winst die een warmtebedrijf mag maken, is beperkt.

Hoeveel warmte met een warmtepomp kost, is onzeker en afhankelijk van bijv. de salderingsregeling, reparatiekosten, afschrijvingskosten van de warmtepomp en zonnepanelen en de elektriciteitstarieven.

Waarom is een warmtenet een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas? Om een woning (of bedrijf) te verwarmen zonder gebruik te maken van aardgas, is een warmtenet een mogelijkheid. Hoe werkt dat eigenlijk en waarom is dat duurzaam?

Hoe werkt een warmtenet?

Een slim groen warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen waar heet water doorheen stroomt. Het netwerk bestaat uit een primair netwerk dat het water met hoge druk transporteert van de bron naar de wijk. Binnen de wijken is er een secundair netwerk dat de warmte aan woningen levert. De overgang van het primaire naar het secundaire net gebeurt in een warmte-overdrachtstation, herkenbaar als een huisje in de wijk. Het hete water is verwarmd met duurzame warmtebronnen en vervangt via een warmtewisselaar een cv-ketel op aardgas. 

Lokale bronnen voor warmte

De warmte wordt gemaakt met behulp van verschillende lokale bronnen. Daarbij kun je denken aan restwarmte uit de industrie en uit datacenters, lokale houtige biogrondstoffen, aardwarmte, zonne-energie en warmtepompen. Om aardwarmte als bron te kunnen gebruiken, is wel een groot warmtenet met veel afnemers nodig. Aardwarmte is namelijk een grote warmtebron die lokale afnemers nodig heeft.

Warmte met Elkaar

Aanvullende vragen?

De energietransitie is echt veelomvattend en misschien heb je een vraag. Er zijn misschien mensen die dezelfde vraag hadden, die vragen en antwoorden vind je op deze website. Heb je een specifieke vraag die er niet bij staat? Stel die dan vooral. We helpen je graag op je weg naar een nieuwe duurzame aardgasvrije verwarming van je woning.

Wat betekent een nieuwe warmtenetaansluiting voor mijn woning?

Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens wordt een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aangelegd. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, de bestaande binneninstallatie, bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming, blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar als die te klein is, kan het ook op de plaats van de cv-ketel of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap.

Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn huis?

Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er komt wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmteafleverset geplaatst wordt. De monteurs kijken met u naar een geschikte locatie voor de warmteafleverset en de leiding. Als dat mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een leiding die ondergronds door de fundering gaat en pas naar bovengronds komt op de plek waar de warmteafleverset komt. Of de leiding gaat door een bestaande koof of afwerking door de woning, als de warmteafleverset niet in de buurt van de voordeur kan worden geplaatst. Plaatsing is alleen mogelijk met volledige toestemming van de woningeigenaar.

Als een huis volledig aardgasvrij wordt maakt, moet misschien ook het kooktoestel worden vervangen door een inductiekookplaat of keramische kookplaat. Daarnaast moet de gasmeter en het leidingwerk worden verwijderd.

Werkt mijn huidige installatie nog wel met een warmteafleverset?

In vrijwel alle gevallen blijft deze net zo werken zoals het deed. De warmteafleverset heeft namelijk exact dezelfde werking als een huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan de verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor het warme tapwater. U hoeft dus niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten.

In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmteafleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Voordat een warmtenet wordt aangesloten, komt een monteur ter plekke de situatie bekijken: een schouwing. Dat is een belangrijk bezoek, omdat het misverstanden en teleurstellingen voorkomt.

Zijn er leidingen zichtbaar?

Wat er van de leidingen zichtbaar wordt, hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouwing. Er is vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden en belangrijk is om te weten dat alleen iets wordt geïnstalleerd na uw uitdrukkelijke toestemming.

Moet de tuin worden open gegraven?

In de meeste gevallen is het mogelijk de leiding onder het pad naar de voordeur te leggen. Daarvoor moeten de stenen eruit, maar kan goed worden hersteld. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld door een bloemenperk of een grasveld, dat ook goed te herstellen is. Er worden geen leidingen onder een boom worden gelegd en bomen worden niet voor de aanleg weggehaald. Het is soms ook mogelijk de leiding ondergronds te persen. Dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.