Uit onderzoek van RTL nieuws bleek dat veel mensen verduurzaming belangrijk vinden, maar afhaken als duidelijk wordt hoeveel het ze gaat kosten. Daarnaast ziet men enorm op tegen alles wat er geregeld moet worden om de overstap te kunnen maken naar een warmtepomp, de ruimte die een warmtepomp kost wordt als belemmering genoemd en de rompslomp van subsidies is ook iets waar men tegenaan loopt.

Kosten

De kosten van een warmtenet aansluiting zijn – vergeleken met een warmtepomp – heel gunstig. Het gaat om een eenmalige investering. De overheid helpt een handje mee, door subsidie te verlenen. Hoeveel een aansluiting kost is afhankelijk van een aantal factoren, maar als er warmtenet plannen in de buurt zijn, krijgt u daarvoor een offerte. Dat is ook een flink bedrag, maar – omdat het eenmalig is – veel lager dan een investering in een warmtepomp, die elke 15 tot 20 jaar terugkomt. Via de gemeente kunt u aanspraak maken op een Stimuleringslening Duurzaamheid, zodat u het niet uit uw spaargeld hoeft te betalen. Hypotheekverstrekkers bieden ook de mogelijkheid om uw hypotheek hiervoor uit te breiden.

Geregel

Een warmtenet is een collectief systeem. Het warmtebedrijf dat een plan ontwikkelt voor de buurt maakt een offerte voor u. Daarin wordt meegenomen dat de cv-ketel wordt verwijderd, de nieuwe warmteafleverset wordt geplaatst en aangesloten op de verwarmingsinstallatie en op de waterleiding, zodat u ook warm water heeft. Omdat het een collectief systeem is, kunt u ook afspraken maken over wat er nog meer nodig is. Als u nog op gas kookt, moet een nieuwe kookplaat worden geïnstalleerd en de elektrische aansluiting daarvoor aangepast. Omdat een hele straat tegelijk wordt aangesloten op een warmtenet, kunt u gezamenlijk optrekken. Dat maakt het interessant voor een installateur, goedkoper voor alle betrokkenen en is veel eenvoudiger te regelen.

Ruimte

Een warmteafleverset neemt niet veel ruimte in. Hij past bijvoorbeeld vaak in de meterkast. Hij maakt ook geen geluid, zodat u daar ook geen rekening mee hoeft te houden bij de keuze van de locatie. Als u kiest voor een aansluiting op een warmtenet, hoeft u zich daar dus geen zorgen over te maken.

Rompslomp subsidies

Voor aansluiting op een warmtenet heeft de overheid sinds dit jaar een WIS (Warmtenetten investeringssubsidie). Deze subsidie verlaagt de kosten van een aansluiting aanzienlijk. Een groot voordeel van deze subsidie is dat de overheid deze direct met de warmtenet leverancier verrekent, zodat u daar zelf geen werk aan heeft.

https://www.rtlnieuws.nl/panel/artikel/5429834/zorgen-woningeigenaren-verduurzaming-warmtepomp-cv-ketel-woningen-rtl