De warmtetransitie raakt ons allemaal, van de enkeling in een rijtjeshuis tot grote vrijstaande woningen of monumentenpanden. Het gaat hier om meer dan een technische aanpassing. Het gaat om een essentiële verschuiving in hoe we denken over – en omgaan met – energie. Benieuwd naar wat de warmtetransitie precies inhoudt of vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wat is de warmtetransitie?

De warmtetransitie is de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Dit is nodig om onze CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Volgens het Klimaatakkoord staat Nederland voor de uitdagende taak om tegen 2050 maar liefst o.a. 8,5 miljoen woningen onafhankelijk te maken van aardgas. Dit is een enorme opgave.

Schrijf je in

De warmtetransitie

Waarom is een warmtetransitie noodzakelijk?

Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding CO2 uitstoot. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. De warmtetransitie is een belangrijke stap om onze CO2-uitstoot te verminderen en onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Warmtetransitie Nederland

Hoe wordt de warmtetransitie in gang gezet?

De warmtetransitie wordt in gang gezet door de overheid, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en bewoners. De overheid stelt beleid op en stimuleert de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen. Woningbouwcorporaties en energiebedrijven investeren in warmtenetten en andere duurzame warmtevoorzieningen. Bewoners kunnen zelf hun woning isoleren en overstappen op een duurzame warmtebron, zoals een warmtepomp of warmtenet.

Warmtetransitie versnellen

Warmtetransitie in jouw buurt 

Op lokaal niveau wordt de warmtetransitie vormgegeven door intensieve samenwerking tussen gemeenten, bewoners, lokale ondernemers en energiecoöperaties. Elke gemeente stelt een eigen Transitievisie Warmte op, waarin de route naar een aardgasvrije toekomst per wijk of buurt wordt uitgestippeld. Dit plan omvat onder andere de selectie van duurzame warmtebronnen die het beste passen bij de lokale situatie en de diverse wijken zoals warmtenetten, warmtepompen of mogelijke andere opties.  

Warmtetransitie warmtenet

Aansluiten op een regionaal warmtenet 

Bewoners worden actief betrokken bij dit proces, zowel bij de planning als bij de uitvoering, om te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, werken lokale gemeenschappen samen aan het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een leefbare en duurzame omgeving. Wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen in jouw buurt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en praat mee over de plannen in je wijk. 

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Een open netwerk heeft een “bronnenstrategie”, waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan