De gemeente speelt een belangrijke rol in de overstap naar een warmtenet. Zij zorgen ervoor dat er een balans is tussen innovatie, haalbaarheid en gemeenschapszin. Daarvoor werken ze samen met burgers, lokale organisaties en de overheid. Hierbij zorgt de gemeente voor ondersteuning en uitvoering van de warmtenetprojecten. Zo wordt er gebouwd aan een toekomst waarin duurzame warmte voor iedereen in de wijk beschikbaar is.

Strategische planning 

De gemeente start het proces van een warmtenet met het ontwikkelen van een Tranisitievisie Warmte. In dit document staat hoe de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen het beste gerealiseerd kan worden binnen de gemeente. Deze visie vormt de basis voor alle toekomstige projecten rondom warmtenetten en is belangrijk voor een gestructureerde aanpak.  

Schrijf je in

warmtenet gemeente

Samenwerking met partijen

Een gemeente doorloopt het proces niet alleen, ze werkt hiervoor samen met verschillende partijen. Hierbij kun je denken aan energiebedrijven, woningbouwcorporaties en lokale initiatieven. Door het hebben van zo’n breed netwerk van partners, zorgt de gemeente met participatie voor een goede basis. Op deze manier is het mogelijk om een succesvolle warmtetransitie te krijgen.

aansluiten warmtenet gemeente

Informatie en participatie

Om succesvol een warmtenet aan te leggen is communicatie en transparantie van belang. De gemeente zorgt ervoor dat bewoners duidelijk en tijdig geïnformeerd worden over de plannen en ontwikkelingen. De participatie vanuit de burgers wordt aangemoedigd en iedereen mag meedenken en helpen bij het vormgeven van de transitie. Deze inbreng en feedback zorgt voor draagvlak onder bewoners en wordt gebruikt om de plannen te optimaliseren.

gemeente warmtenet

Duurzame toekomstvisie

In de uitvoeringsfase kijkt de gemeente naar innovatieve en efficiënte technologieën om de warmtenetten optimaal te benutten. Met het oog op duurzaamheid en de toekomstige generaties, wordt er doorlopend geïnvesteerd in optimalisaties die de basis van een betrouwbare en schone energievoorziening verbeteren. Zo draagt ze bij een aan leefbare, duurzame gemeente waar iedereen trots op kan zijn. Elke stap die gezet wordt draagt bij aan een groenere toekomst.

Ondersteuning gemeente

De gemeente biedt uitgebreide ondersteuning aan de wijkbewoners die betrokken zijn bij de aanleg van een warmtenet. Naast de gedetailleerde informatievoorzienig, bieden ze ook financiële ondersteuning. Ze kunnen rekenen op subsidies en gunstige financieringsmogelijkheden om de overstap naar een warmtenet betaalbaar te maken. Daarnaast faciliteert de gemeente ook informatiebijeenkomsten en consultatierondes, waarbij inwoners al hun vragen kunnen stellen. Als meer dan 70% van de bewoners van jouw wijk zich willen aansluiten op het warmtenet dan zorgt de gemeente voor technische assistentie bij de installatie en integratie van het warmtenet.

Meer weten?

Benieuwd naar hoe het verder in elkaar zit, hoe een warmtenet werkt of heb je gewoon een vraag? Neem dan vooral contact met ons op! Of, meld je aan voor onze nieuwsbrief. Daarin word je goed op de hoogte gehouden van alle laatste ontwikkelingen.

Wat betekent een nieuwe warmtenetaansluiting voor mijn woning?

Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens wordt een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aangelegd. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, de bestaande binneninstallatie, bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming, blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar als die te klein is, kan het ook op de plaats van de cv-ketel of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap.

Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn huis?

Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er komt wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmteafleverset geplaatst wordt. De monteurs kijken met u naar een geschikte locatie voor de warmteafleverset en de leiding. Als dat mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een leiding die ondergronds door de fundering gaat en pas naar bovengronds komt op de plek waar de warmteafleverset komt. Of de leiding gaat door een bestaande koof of afwerking door de woning, als de warmteafleverset niet in de buurt van de voordeur kan worden geplaatst. Plaatsing is alleen mogelijk met volledige toestemming van de woningeigenaar.

Als een huis volledig aardgasvrij wordt maakt, moet misschien ook het kooktoestel worden vervangen door een inductiekookplaat of keramische kookplaat. Daarnaast moet de gasmeter en het leidingwerk worden verwijderd.

Werkt mijn huidige installatie nog wel met een warmteafleverset?

In vrijwel alle gevallen blijft deze net zo werken zoals het deed. De warmteafleverset heeft namelijk exact dezelfde werking als een huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan de verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor het warme tapwater. U hoeft dus niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten.

In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmteafleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Voordat een warmtenet wordt aangesloten, komt een monteur ter plekke de situatie bekijken: een schouwing. Dat is een belangrijk bezoek, omdat het misverstanden en teleurstellingen voorkomt.

Zijn er leidingen zichtbaar?

Wat er van de leidingen zichtbaar wordt, hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouwing. Er is vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden en belangrijk is om te weten dat alleen iets wordt geïnstalleerd na uw uitdrukkelijke toestemming.

Moet de tuin worden open gegraven?

In de meeste gevallen is het mogelijk de leiding onder het pad naar de voordeur te leggen. Daarvoor moeten de stenen eruit, maar kan goed worden hersteld. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld door een bloemenperk of een grasveld, dat ook goed te herstellen is. Er worden geen leidingen onder een boom worden gelegd en bomen worden niet voor de aanleg weggehaald. Het is soms ook mogelijk de leiding ondergronds te persen. Dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan