De energietransitie is een essentiële stap op weg naar een duurzamere toekomst. Deze overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie is een cruciale verschuiving in hoe we energie opwekken en gebruiken. Het is een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd een prachtige kans om positieve veranderingen te maken. Ook meedoen in de energietransitie en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in jouw buurt? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.  

De noodzaak van de energietransitie

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Deze transitie is noodzakelijk om de uitstoot van CO2 te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, wat essentieel is voor het behoud van onze leefomgeving.

Schrijf je in

De energietransitie

Voordelen van de energietransitie

We moeten verduurzamen met zijn allen, dat is een feit. Maar, de energietransitie brengt ook een hoop voordelen met zich mee.

  • Minder vervuiling resulteert in schonere lucht en vermindert gezondheidsrisico’s.
  • Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon bieden een duurzaam alternatief dat niet opraakt.
  • Door energie-efficiëntie en eigen energieopwekking kunnen je energiekosten omlaag.
  • Verminderde afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen zorgt voor een stabielere en veiligere energievoorziening.
Energietransitie Nederland

De energietransitie en het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is als een plan dat ons helpt minder CO2 uit te stoten om de aarde minder snel op te warmen. Het Klimaatakkoord is gesloten tussen de overheid en verschillende belanghebbenden uit de samenleving. Dit waren onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, milieugroeperingen, vakbonden, en lokale overheden. In het klimaatakkoord is vastgelegd hoe we – per sector – van oude energiebronnen zoals olie en gas kunnen overstappen naar schone energie zoals zon en wind. Door dit akkoord volgen we een duidelijk pad naar een toekomst waarin we het klimaat minder belasten. Als we allemaal een handje helpen, kunnen we de energietransitie versnellen voor een betere wereld voor onszelf en voor wie na ons komt.

Energietransitie versnellen

Hoe je kan bijdragen

Wil je zelf ook actief bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? Dat kan! Eenvoudige aanpassingen in je dagelijks leven kunnen al een groot verschil maken. Denk aan het uitzetten van onnodige verlichting en het verbeteren van je woningisolatie. Daarnaast kun je ook overwegen om zelf zonnepanelen te installeren of deel te nemen aan lokale windenergieprojecten om duurzame energie op te wekken. Ook je eetpatroon en je koopgedrag bieden kansen om te verduurzamen.

Energietransitie warmtenet

De rol van warmtenetten in de energietransitie 

Warmtenetten zijn essentieel in de energietransitie, door warmte van duurzame bronnen zoals geothermie en restwarmte naar huizen en gebouwen te leiden voor verwarming en warm water. Deze systemen verminderen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en maken efficiënt gebruik van duurzame warmte, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot en verbeterde energie-efficiëntie. Vooral in dichtbevolkte gebieden bieden warmtenetten een praktische en duurzame oplossing.

Wil je meer informatie over hoe warmtenetten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst en welke rol jij hierin kan spelen? Neem contact met ons op! We leggen het graag aan je uit. Of, schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in jouw regio.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Een open netwerk heeft een “bronnenstrategie”, waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan