Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en het initiatief voor een groenere toekomst wordt steeds groter. Dit ligt tegenwoordig niet alleen meer bij de overheid en grote organisaties. Het begint al in onze eigen straten, in de wijken waar we wonen. De uitdaging ligt letterlijk voor de deur. Het idee van een duurzame wijk is makkelijk, maar krachtig: het verandert de manier waarop we energie gebruiken, uitstoten en hoe wij bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Collectieve warmtevoorziening in de wijk

De aanleg van een warmtenet moet altijd een collectieve beslissing zijn. Er is namelijk ten minste 70% van de groep nodig om deze warmteoplossing te realiseren. De aanleg van een warmtenet is dus altijd een collectieve keuze die straten en buurten maken. Deze gezamenlijke inzet is van cruciaal belang, aangezien een gebrek aan deelnemers kan resulteren in het niet tot stand komen van een warmtenet. Bovendien zou dit in de toekomst mogelijk geen haalbare optie meer zijn, gezien de groeiende populariteit van warmtepompen. Dus door niet te kiezen, omarmt men uiteindelijk gezamenlijk de overstap naar warmtepompen.

Schrijf je in

duurzame wijk bewoners

Wat is een warmtenet precies?

In deze verandering speelt het warmtenet een grote rol. Dit is een innovatieve oplossing die zowel huizen als grotere gebouwen voorziet van warmte afkomstig uit duurzame bronnen. Maar wat houdt dat precies in? Simpel gezegd is het een netwerk van leidingen onder onze voeten dat duurzame warmte levert voor verwarming en warm water. De warmte komt uit duurzame bronnen zoals uit geothermie, aquathermie, zonne-energie, duurzame biogrondstoffen en restwarmte van industrieën. Deze aanpak vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, maar maakt de energievoorziening toekomstbestendig.

wijk verduurzamen gemeenten

Gemeentelijke initiatieven

Een duurzame wijk begint vaak bij het initiatief van de gemeente. De gemeente gaat aan tafel met marktpartijen voor de verduurzaming van een buurt of wijk. Doordat wij een warmtenet ontwikkelen en aanleggen kunnen gemeenten een actieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening. Hiervoor is een goede planning, een samenwerking met lokale partners en leveranciers en vooral de betrokkenheid van wijkbewoners nodig.

Het begint met een verkenning: is er in deze wijk een mogelijkheid tot een warmtenet en is er een warmtebron die geschikt is om energie te leveren? Daarna wordt er naar de haalbaarheid, kosten, tarieven en het rendement gekeken. Maar, uiteindelijk komt het neer op de meewerkende partijen en de participatie vanuit de bewoners en eigenaren van het vastgoed. Is dit allemaal in orde? Dan wordt de volgende stap naar een duurzame wijk genomen.

duurzame wijk warmtenet

Particuliere initiatieven

Niet alleen de gemeente, maar ook jij als burger en bewoner van een wijk kunt het voortouw nemen in deze energietransitie. Door zelf het initiatief te nemen om je woning op een warmtenet aan te sluiten of door met je buren of de gehele wijk een collectief te vormen, draag je bij aan het begin van een groenere toekomst. Participatie in lokale energiecoöperaties of het verhogen van het bewustzijn binnen de wijk, zijn stappen die je kunt nemen. Jouw inzet en enthousiasme kunnen een beweging veroorzaken. Zo kan er een plan opgesteld worden die Warmte met Elkaar voor jou voorlegt aan de gemeente en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een duurzamere wijk.

Duurzame wijk realiseren

Samen sterker naar een duurzame wijk

De overstap naar een duurzame wijk is een gezamenlijke missie. Het heeft de inzet en medewerking van iedereen nodig. Van de gemeente en lokale ondernemers tot aan elke individuele bewoner. Door samen te werken kunnen we niet alleen onze CO2-uitstoot verminderen, maar ook de leefomgeving voor de aankomende generaties verbeteren. Elke stap is een stap in de goede richting, of het nu gaat om een gemeentelijk project of kleine initiatieven van bewoners.

Meer weten?

Ben jij benieuwd hoe je precies een rol kan spelen in de realisatie van een warmtenet in jouw wijk? Of wil je meer weten over de mogelijkheden om zelf een initiatief te starten? Neem vooral contact met ons op of meld je aan voor onze nieuwsbrief. Daarin word je op de hoogte gehouden van alle laatste ontwikkelingen.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Een open netwerk heeft een “bronnenstrategie”, waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan