De kosten van warmte bestaan uit vaste kosten en variabele kosten en eenmalige kosten om aan te sluiten.

Vaste en variabel kosten

De vaste kosten bestaan uit kosten voor de aansluiting op het warmtenet, het vastrecht. Ook de kosten voor de warmteafleverset zijn vaste kosten. De warmte afleverset is de vervanging van de cv-ketel en als klant betaalt u een vast tarief voor huur en onderhoud. Een derde onderdeel van de vaste kosten zijn de kosten voor de meter, het meettarief. De variabele kosten zijn de kosten die u als gebruiker maakt omdat u warmte gebruikt voor het verwarmen van uw woning en voor de verwarming van het tapwater in de keuken en badkamer. Die zijn dus per huishouden verschillend.

Gereguleerde tarieven

In de warmtewet is geregeld dat warmte maximaal net zoveel kost als aardgas. De ACM bepaalt de bedragen die maximaal voor warmte en de vaste kosten mag worden gevraagd. De ACM kijkt daarvoor o.a. naar de contracten die leveranciers van aardgas aanbieden en neemt daar een gemiddelde van om het maximum tarief te bepalen. De ACM houdt ook toezicht op de winst van de aanbieder van warmte. Als warmteaanbieders teveel winst maken, ondanks de maximum prijs, kan de ACM afdwingen dat de tarieven worden verlaagd.

Kosten om aan te sluiten

Om aan te sluiten op het warmtenet worden kosten doorberekend. Dat is een eenmalige investering om de woning aardgasvrij te kunnen maken. Daarvoor krijgt u een offerte, op het moment dat er plannen zijn om in uw buurt of wijk een warmtenet aan te leggen. De overheid biedt mogelijkheden om hiervoor subsidie aan te vragen.  

Conclusie

Omdat voor een warmtenet geen bijzondere eisen zijn om eerst uw woning te moeten verduurzamen, is een warmtenet eigenlijk de meest betaalbare manier om aardgasvrij te kunnen worden met behoud van comfort en volledige ontzorging bij de overstap en gedurende de levering. Omdat de warmteafleverset in eigendom blijft van het warmtebedrijf, kunt u bij haperingen terugvallen op de 24/7 service organisatie en heeft u zelfs recht op een vergoeding als een storing te lang duurt.