Duurzaam leven met minder uitstoot van CO2 wordt steeds belangrijker, er zijn door heel Nederland wijken die de overstap maken naar een aardgasvrije toekomst. Bewoners kiezen ervoor over te gaan op duurzame en nieuwe manieren van het verwarmen van zowel hetw ater als het huis. Wil jij ook wonen in een aardgasvrije wijk? Neem contact op met Warmte met Elkaar voor meer informatie en wij houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw wijk.  

Wat houdt een aardgasvrije wijk in? 

Een aardgasvrije wijk maakt geen gebruik meer van aardgas voor verwarming, koken en warm water. In plaats daarvan worden alternatieve, vooral duurzame warmtebronnen via een warmtenet aangesloten op de woning waardoor je woont in een comfortabele warme  woning. Daarbij maken wij gebruik van fossielvrije windenergie, zonenergie en de restwarmte uit industrie. 

Schrijf je in

aardasvrije wijk stappenplan

Een collectieve beslissing

Ligt er nog geen warmtenet in jouw wijk? Ga aan de slag. Als particulier kun je dit proces in gang zetten door de meerderheid van de bewoners in je wijk mee te krijgen. De beslissing voor een warmtenet is namelijk altijd een collectieve beslissing. Er is ten minste 70% van de buurt nodig om het te kunnen realiseren.

Wordt er niet gekozen voor een warmtenet? Dan zal iedereen over een aantal jaar gezamenlijk overstappen naar warmtepompen. Wil jij dus op een warmtenet? Dan is het belangrijk om zo veel mogelijk buren te enthousiasmeren!

aardgasvrije wijk particulieren

De voordelen van een aardgasvrije wijk

De overstap naar een aardgasvrije wijk is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst en heeft tal van voordelen:

  • Milieuvriendelijk: doordat een warmtenet van Energie voor Elkaar gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen wordt de CO2-uitstoot verlaagd. Elektriciteit dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een warmtepomp wordt vaak opgewekt met fossiele bronnen als steenkool en gas.
  • Comfortabel: duurzame verwarmingssystemen leveren een constante en aangename warmte. Daarbij is er ook minder luchtverontreiniging, wat zorgt voor gezondere leefomstandigheden.
  • Economisch voordelig: verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt tot lagere en stabielere energiekosten op de lange termijn.
  • Toekomstgericht: een aardgasvrije wijk is voorbereid op toekomstige duurzaamheidseisen en regelgeving.
  • Energie-efficiënt: de duurzame hernieuwbare energiebronnen zijn vaak efficiënter dan traditionele aardgasoplossingen. Ze kunnen helpen om het energieverbruik te verminderen en de energiekosten op de lange termijn te verlagen.
  • Geo-politiek: Door minder afhankelijk te zijn van gas verminderen we onze afhankelijkheid van Rusland.
naar een aardgasvrije wijk

Regierol van de gemeente

Vaak komt het initiatief voor een aardgasvrije wijk vanuit de gemeente. De gemeente gaat vervolgens in gesprek met warmteleveranciers, maakt een planning en vraagt om betrokkenheid van wijkbewoners. Op deze manier kan er een warmtenet ontwikkeld en aangelegd worden en levert de gemeente een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Voordat er een warmtenet aangelegd wordt, worden een aantal stappen doorlopen. Het begint met een verkenning: heeft deze wijk de mogelijkheid tot een warmtenet en is er een hernieuwbare energiebron beschikbaar om de energie te leveren? Daarna worden de haalbaarheid, kosten, tarieven en het rendement bekeken. Wil de meerderheid van de bewoners overstappen (>70%) en zijn de uitvoerders aangehaakt dan is het tijd om over te stappen naar een aardgasvrije wijk.

Hoe maak je zelf de overstap?

Niet alleen de gemeente, maar ook jij als wijkbewoner, kan initiatief nemen in het overstappen naar een aardgasvrije wijk. Zorg dat er bewustwording wordt gecreëerd onder de andere bewoners van de wijk. Dit kan je doen door informatiebijeenkomsten en het maken van concrete plannen. Warmte met Elkaar helpt je hier natuurlijk graag bij!

Jouw inzet en enthousiasme kunnen ervoor zorgen dat de volgende stap naar een groenere toekomst gezet wordt Warmte met Elkaar kan een uitvoerend plan opstellen die je kan voorleggen aan je gemeente. Daarmee komt de aardgasvrije wijk weer een stap dichterbij.

overstap naar aardgasvrije wijk

Alleen samen halen we onze doelen

Wil jij graag de CO2 uitstoot verminderen en de leefomgeving verbeteren? De overstap maken naar een aardgasvrije wijk is een missie die inzet en medewerking van de hele keten nodig heeft. Van de gemeente tot lokale ondernemers en de bewoners. Alleen door samen te werken halen we onze duurzaamheidsdoelen. Warmte met Elkaar staat voor je klaar. Wil je graag meer weten over hoe jij een aardgasvrije wijk kan realiseren? Neem vooral contact met ons op en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Daarmee blijf je op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Een open netwerk heeft een “bronnenstrategie”, waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
Onthoud uw nummer. Klik hier om naar het formulier te gaan